6. ročník

Deliteľnosť prirodzených čísel Zlomky Racionálne čísla a výkony s nimi. Súradnicová priamka Výrazy a rovnice

Deliteľnosť prirodzených čísel

Zlomky

Racionálne čísla a výkony s nimi. Súradnicová priamka

Výrazy a rovnice