9. ročník

Algebra Nerovnosti Kvadrátická funkcia Číselné postupnosti Základy kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky Geometria Riešenie trojuholníkov Pravidelné mnohouholníky Geometrické transformácie

Algebra

Nerovnosti

Kvadrátická funkcia

Číselné postupnosti

Základy kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky

Geometria

Riešenie trojuholníkov

Pravidelné mnohouholníky

Geometrické transformácie