Арифмети́чні ді́ї – це дії з цифрами та змінними. В арифметиці є 4 дії: додавання, віднімання, множення, ділення.

Aritmetické operácie sú operácie s číslami a premennými. Aritmetika má 4 kroky: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.

Приклад застосування терміна в українській мові

Додавання і множення є прямими арифметичними діями, а віднімання і ділення належать до обернених арифметичних дій.