Бу́квений ви́раз – запис, складений із букв, чисел, знаків арифметичних дій і дужок. Буквений вираз також називають виразом зі змінною.

Slovný výraz je zápis, ktorý pozostáva z písmen, číslic, aritmetických symbolov a zátvoriek. Výraz písmena sa tiež nazýva variabilný výraz.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти значення буквеного виразу, потрібно підставити у вираз числове значення букви і виконати обчислення.