Delenie je činnosť, pri ktorej delenec vydelený deliteľom sa rovná podielu.

Дíлення – це дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

Приклад застосування терміна в українській мові

При діленні натурального числа на рівне йому число отримаємо одиницю (а:а=1).