Довжина́ – відстань від точки до точки вздовж певної лінії.

Dĺžka je vzdialenosť od bodu k bodu pozdĺž určitej čiary.

Приклад застосування терміна в українській мові

Одиниці вимірювання довжини: міліметри – мм, сантиметри – см, дециметри – дм, метри – м та інші.