Дріб – це частка двох натуральних чисел, де чисельник – ділене, а знаменник – дільник. Дробами називають числа виду , , .

Zlomok je zlomok dvoch prirodzených čísel, kde čitateľ je deliteľný a menovateľ je deliteľ. Zlomky sú čísla v tvare: , , .

Приклад застосування терміна в українській мові

Дробом є одна чи декілька частин цілого.