Кут, градусна міра якого більша за 0 менша від 90°, називають гострим.

Uhol, ktorého stupeň je menší ako 90° (a väčší ako nula), sa nazýva ostrý.

Приклад застосування терміна в українській мові

У прямокутному трикутнику два кути гострі.