Hľadanie čísla jeho časťou: ak chcete nájsť číslo jeho časťou, vyjadrenou ako zlomok, musíte túto časť vydeliť čitateľom a vynásobiť menovateľom zlomku.

Знахо́дження числа́ за його́ части́ною: щоб знайти число за його частиною, вираженою дробом, потрібно поділити цю частину на чисельник і помножити на знаменник дробу.

Приклад застосування терміна в українській мові

Пригадайте, як знаходити число за його частиною.