Kilometer je najväčšia miera dĺžky, rovná sa tisíc metrov.

Кіломе́тр – найбільша міра довжини, що дорівнює одній тисячі метрів.

Приклад застосування терміна в українській мові

Великі відстані вимірюють у кілометрах. Кілометри позначають км.