Ak sú body A a B spojené čiarou (priamkou), vznikne úsečka, kde A a B sú konce tejto úsečky. Konce úsečky sú zapísané dvoma veľkými latinskými písmenami.

Якщо точки А і В сполучити прямою лінією, то утвориться відрізок, де А і В – кінці цього відрізка. Кінці відрізка підписують двома великими латинськими буквами.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб виміряти відрізок за допомогою лінійки з поділками, треба один кінець відрізка (лівий) сумістити з поділкою, яка позначена числом 0.