Кóнус – геометричне тіло, яке складається з круга і точки, що не лежить на площині круга, та відрізків, які сполучають дану точку з точками круга.

Kužeľ je geometrické teleso, ktoré pozostáva z kruhu a bodu, ktorý neleží v rovine kruhu, a častí, ktoré ho spájajú.

Приклад застосування терміна в українській мові

Поверхня конуса складається з бічної поверхні та основи конуса.