Коренем рівняння називають число, яке при підстановці його замість букви перетворює рівняння на правильну числову рівність.

Koreň rovnice sa nazýva číslo, ktoré pri dosadení namiesto písmena (neznámej) zmení rovnicu na správnu číselnú rovnosť.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Деякі рівняння можуть мати кілька коренів.
2. Щоб перевірити, чи є число коренем рівняння, потрібно підставити це число в рівняння замість невідомого і виконати обчислення. Якщо отримаємо правильну рівність, то число є коренем рівняння.