Кругові́ при́клади – це приклади, в яких кожен наступний приклад починається з відповіді попереднього.

Kruhové príklady sú príklady, v ktorých každý nasledujúci začína odpoveďou na predchádzajúci.

Приклад застосування терміна в українській мові

У кругових прикладах дії виконують послідовно.