Фігуру, утворену двома променями, які мають спільний початок, називають кутом.

Útvar tvorený dvoma polpriamkami, ktoré majú spoločný začiatok, sa nazýva uhol.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кути, як і відрізки, можна вимірювати.