Кут многокутника – кут, утворений двома сусідніми сторонами многокутника.

Uhol mnohouholníka – uhol, ktorý zvierajú dve susedné strany mnohouholníka.

Приклад застосування терміна в українській мові

Многокутник часто називають також n-кутником, де n – число кутів многокутника (сторін, вершин). Очевидно, що n≥3.