Кут – це геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки.

Uhol je geometrický útvar tvorený dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кути вимірюють у градусах. Для вимірювання кутів використовують транспортир.