Ламана – геометрична фігура, що є непрямою лінією, яка складається з послідовно з'єднаних між собою відрізків.

Čiara je útvar, ktorý sa skladá z niekoľkých bodov a úsečiek, ktoré sú postupne spájané.

Приклад застосування терміна в українській мові

Як треба розрізати квадрат із стороною 6 см на дві частини по ламаній, яка містить три ланки, щоб з отриманих частин можна було скласти прямокутник?