Матема́тика – наука про числа, цифри, співвідношення між ними, геометричні фігури та їх розташування у просторі.

Matematika je veda o číslach, číslach, vzťahoch medzi nimi, geometrických obrazcoch a ich umiestnení v priestore.

Приклад застосування терміна в українській мові

Під час вивчення математики ви дізнаєтеся також про геометричні тіла.