Menej je aritmetický znak (<) používaný na porovnávanie výrazov.

Ме́нше – це арифметичний знак (<), який використовують для порівняння виразів.

Приклад застосування терміна в українській мові

Позначення a < b означає, що a менше за b.