Meranie je proces určovania číselných hodnôt, ktoré charakterizujú predmet.

Вимі́рювання – це процес визначення числових значень, що характеризують предмет.

Приклад застосування терміна в українській мові

Більшість експериментів і спостережень передбачають проведення різноманітних вимірювань.