Два вирази, з’єднані знаком нерівності, називають нерівністю.

Dva výrazy s jedným znakom nerovnosti, sa nazýva nerovnosť.

Приклад застосування терміна в українській мові

Чи є числовою нерівністю запис 4 + 2 ≠ 4 · 2?