Нері́вність – це співвідношення, яке показує, що одне число більше або менше за інше.

Nerovnosť je pomer, ktorý ukazuje, že jedno číslo je väčšie alebo menšie ako druhé.

Приклад застосування терміна в українській мові

У нерівності два числа або числові вирази з’єднані знаками більше ">" чи менше "<".