Os je polpriamka, ktorá vychádza z vrcholu uhla a rozdeľuje ho na dva rovnaké uhly.

Бісектриса – промінь, який виходить з вершини кута й розбиває його на два рівних кути.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо взяти кут, вирізаний з аркуша паперу, то його бісектрису легко знайти за допомогою перегинання.