Permutabilný zákon násobenia: hodnota súčinu sa nezmení z permutácie činiteľov.

Переставни́й зако́н мно́ження: від перестановки множників значення добутку не зміниться.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що передбачено у переставному законі множення?