Poradie akcií vo výraze je poradie, v ktorom sa riešenie vykonáva.

Поря́док дій у ви́разі – це послідовність, за якою виконують розв’язання.

Приклад застосування терміна в українській мові

У виразах, що містять тільки додавання і віднімання, дії виконують у тому порядку, як вони записані.