Порівняння кутів – це порівняння їх градусних мір. З двох нерівних кутів більший той, градусна міра якого більша.
Кути також можна порівнювати способом суміщення. Для порівняння кутів необхідно сумістити їхні вершини, й один із двох променів для кожного кута. Якщо при цьому другі промені теж накладаються один на одного, то ці кути рівні.

Porovnanie uhlov je porovnanie ich veľkosti v stupňoch. Z dvoch nerovnakých uhlov je väčší ten, ktorého veľkosť je väčšie číslo.
Uhly možno porovnávať aj prekrytím. Ak chcete porovnať uhly, musíte preložiť (prekryť) ich vrcholy a jednej z dvoch polpriamok pre každý uhol. Ak sú druhé polpriamky tiež prekryté (ležia) na sebe, potom sú tieto uhly rovnaké.

Приклад застосування терміна в українській мові

На практиці при порівнянні кутів, як і відрізків, можна скористатися способом суміщення.