Porovnanie dvoch prirodzených čísel znamená zistiť, ktoré z nich je väčšie a ktoré menšie. Výsledky porovnania sú zapísané znakom menšie (<) alebo väčšie (>).

Порівняти два натуральних числа означає з’ясувати, яке з них більше, а яке – менше. Результати порівняння записують за допомогою знаків менше (<), більше (>) або дорівнює (=).

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Числа можна порівнювати за допомогою координатного променя.
2. Якщо у запису двох натуральних чисел та сама кількість цифр, тоді числа порівнюють порозрядно, починаючи з найстаршого розряду.