Na porovnanie úsečiek použite ich dĺžky. Ak úsečka AB = 3 cm a úsečka MN = 3 cm, potom úsečky AB a MN sú rovnaké. Úsečka CD = 4 cm, je teda väčšia ako úsečka AB a úsečka MN.

Для порівняння відрізків користуються їх довжинами. Якщо відрізок АB = 3 см і відрізок MN = 3 см, то відрізки АB і MN – рівні. Відрізок СD = 4 см, тому він більший за відрізок АB і за відрізок MN.

Приклад застосування терміна в українській мові

Як порівнюють два відрізки?