Кут, градусна міра якого дорівнює 90°, називають прямим.

Uhol, ktorého veľkosť je 90° (stupňov) sa nazýva pravý.

Приклад застосування терміна в українській мові

Який кут більший: той, що становить 0,25 розгорнутого кута, чи той, що становить 0,1 прямого кута?