Pravidlo odčítania: ak chcete odpočítať číslo od súčtu dvoch čísel, môžete toto číslo odpočítať od jedného z čísel (ak je tento člen väčší alebo rovný číslu v súčte čísel) a potom k výsledku pridať druhý člen.

Правило віднімання числа від суми: щоб від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків (якщо цей доданок більший або дорівнює від’ємнику) і потім до результату додати другий доданок.

Приклад застосування терміна в українській мові

Наприклад, для виразу (17 + 19) – 25 правилом віднімання числа від суми скористатися неможливо, оскільки в сумі 17 + 19 кожний із доданків менший від 25.