Priemer kruhu je úsečka, ktorá spája dva body na kružnici a prechádza jej stredom.

Діа́метр ко́ла – відрізок, що сполучає дві точки на колі і проходить через його центр.

Приклад застосування терміна в українській мові

Два радіуси кола дорівнюють його діаметру.