Промінь – це частина прямої лінії, яка тільки з одного боку обмежена точкою. Промінь має початок, але не має кінця.

Polpriamka je časť priamky, ktorá je z jednej strany ohraničená len bodom. Polpriamka má začiatok, ale nemá koniec.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кінця у променя немає.