Pyramída je geometrické teleso založené na mnohouholníku a bočné strany sú trojuholníky, ktoré majú spoločný vrchol.

Пірамíда – геометричне тіло, основою якого є многокутник, а бічні грані – трикутники, що мають спільну вершину.

Приклад застосування терміна в українській мові

Бічними ребрами піраміди є відрізки, які сполучають її вершину з вершинами основи.