Riešiť rovnicu znamená nájsť číselnú hodnotu premennej, pre ktorú rovnica platí.

Розв’яза́ти рівня́ння – це знайти числове значення змінної, при якому виконується рівність.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб розв’язати рівняння, користуються алгоритмом розв’язування рівнянь.