Riešením rovnice je hodnota premennej alebo čísla, ktoré bolo potrebné nájsť.

Ро́зв’язок рівня́ння – це значення змінної чи числа, які треба було знайти.

Приклад застосування терміна в українській мові

Розв’язком рівняння є його корінь.