Рік – одиниця виміру часу, яка дорівнює 365 дням. Період часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця.

Rok je časová jednotka rovnajúca sa 365 dňom. Časový úsek, počas ktorého Zem vykoná úplný obeh okolo Slnka.

Приклад застосування терміна в українській мові

У році 12 місяців.