Рівнянням називають рівність, що містить невідоме, значення якого треба знайти.

Rovnica je rovnica, ktorá obsahuje neznámu, ktorej hodnotu treba nájsť.

Приклад застосування терміна в українській мові

В «Арифметиці» давньогрецького математика Діофанта Александрійського (III ст.) міститься добірка задач на складання рівнянь та пояснення, як їх розв’язувати.