Два многокутники називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні.

Dva útvary sa nazývajú rovnaké, ak sú po prekrytí totožné.

Приклад застосування терміна в українській мові

На рисунку 112 зображено два рівних многокутники.