Різносторóнній трикýтник – трикутник, який має три різні за довжиною сторони.

Rôznostranný trojuholník je trojuholník, ktorý má tri strany rôznej dĺžky.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якої довжини сторони у різностороннього трикутника?