Rok je časová jednotka rovnajúca sa 365 dňom. Časový úsek, počas ktorého Zem vykoná úplný obeh okolo Slnka.

Рік – одиниця виміру часу, яка дорівнює 365 дням. Період часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця.

Приклад застосування терміна в українській мові

У році 12 місяців.