Rovná sa je aritmetický znak (=), ktorý sa používa na označenie rovnosti.

Дорі́внює – це арифметичний знак (=), який використовують для позначення рівності.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо між виразами стоїть знак «=», це означає, що їхні значення дорівнюють одне одному.