Dve úsečky sú rovnaké, ak sa prekryjú. Rovnaké úsečky majú rovnakú dĺžku.

Два відрізки називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Рівні відрізки мають рівні довжини.

Приклад застосування терміна в українській мові

Сума довжин двох рівних відрізків АВ і СD 18 см. Яку довжину має кожний з них?