Rovnica je rovnica, ktorá obsahuje neznáme číslo označené písmenovou premennou.

Рівня́ння – рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою – змінною.

Приклад застосування терміна в українській мові

Невідомий доданок у рівняннях позначають літерою латинського алфавіту.