Rovnoramenný trojuholník je trojuholník, ktorý má dve rovnaké strany.

Рівнобéдрений трикýтник – трикутник, який має дві рівні сторони.

Приклад застосування терміна в українській мові

Який трикутник називають рівнобедреним?