Кут, сторони якого утворюють пряму і градусна міра якого дорівнює 180, називають розгорнутим.

Uhol, ktorého strany (ramená) tvoria priamku, sa nazýva priamy.

Приклад застосування терміна в українській мові

За одиницю вимірювання кутів беруть одиничний кут як частину розгорнутого кута, поділеного на 180 рівних частин.