Розподі́льний зако́н ді́лення відно́сно додава́ння: щоб розділити суму на число, відмінне від нуля, потрібно кожний доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки.

Rozdeľovací zákon s ohľadom na sčítanie: na vydelenie súčtu iným číslom ako nula stačí vydeliť každý člen týmto číslom a výsledné zlomky potom sčítať.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом ділення відносно додавання?