Rýchlosť je veličina, ktorá charakterizuje pohyb. Rýchlosť označuje vzdialenosť prejdenú za jednotku času.

Шви́дкість – це величина, яка характеризує рух. Швидкість вказує, яку відстань подолали за одиницю часу.

Приклад застосування терміна в українській мові

Для вимірювання швидкості у багатьох транспортних засобах є спеціальний прилад – спідометр.