Кут – це геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки, що називається вершиною кута. Промені називаються сторонами кута.

Uhol je geometrický útvar tvorený dvoma polpriamkami so spoločným bodom. Polpriamky sa nazývajú ramená uhla.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб виміряти кут, сумістимо його вершину з центром транспортира так, щоб одна зі сторін кута пройшла по лінійці. Тоді штрих на шкалі, через який пройде друга сторона, укаже градусну міру (величину) цього кута.