Súradnicová os – polpriamka, na ktorej je zadaná mierka.

Координатний промінь – промінь, на якому відображено шкалу і напрямок.

Приклад застосування терміна в українській мові

Отриману нескінченну шкалу називають координатним променем, точку O – початком відліку, а відрізок OE – одиничним відрізком координатного променя.